Achterbanbijeenkomst Taskforce Deltatechnologie

De bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek” staat in het teken van de Samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma en Topsector Water welke op 29 september 2015 is ondertekend. Hierin staat helder beschreven hoe projecten met partijen in de “Gouden Driehoek” voortaan sneller, goedkoper en vooral ook beter uitgevoerd gaan worden. Verbinden, vertrouwen, vakmanschap en co-creatie zijn hierbij dé sleutelwoorden tot succes. Wat zijn nu twee jaar later de ervaringen binnen de projecten van Taskforce Deltatechnologie?
Sprekers vanuit de “Gouden Driehoek” delen met u hun ervaringen en gaan in deelsessies hierover met u in discussie. In de bijeenkomst wordt ook graag met u van gedachten gewisseld over de toekomst van de huidige samenwerking tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheid.

De volledige uitnodiging kunt u hier downloaden.

U kunt zich aanmelden door een mailbericht te sturen naar secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl

 

De bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek” staat in het teken van de SamenwerkingsovereenkomstWat zijn nu twee jaar later de ervaringen binnen de projecten van TFDT?