Bijeenkomst Hansje Brinker en de kerende kunstwerken

Die arme Hansje. Zorgde hij in de 19e eeuw met slechts één vinger voor droge voeten in heel Nederland, in 2018 wordt er heel wat meer van hem gevraagd. Want hoe laat je ruim vierhondervijftig afgekeurde kunstwerken weer voldoen aan de waterveiligheidseisen?

Gelukkig helpt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hem. Eerst al met de Handreiking Kunstwerken, over het doorlopen van de Verkenningsfase bij afgekeurde kunstwerken. En nu met de ‘Pilot Kunstwerken’, waarin we zeven sluizen waarvan vijf Rijksmonumenten versterken. Met een innovatieve contractvorm verbinden we ons aan één partij voor de hele opgave. Van Verkenning, planuitwerking en realisatie. Daarmee benutten we uitvoeringskennis al in de Verkenningsfase, is maar één aanbesteding nodig en worden de risico’s door fase-overgangen beter beheerst. Dit levert kennis en ervaring op voor heel Nederland.

Deze zeven zijn pas de eerste van honderden Nederlandse kunstwerken die werden afgekeurd tijdens de Derde Toetsronde. Ons land staat voor een behoorlijke opgave. Daarom delen we graag onze kennis met u, zodat we samen kunnen leren. En met elkaar als de Hansje Brinkers van deze tijd kunnen zorgen voor een waterveilig Nederland.

 

Wanneer: dinsdagmiddag 6 november
Waar: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Stationsplein 136, 1703 WC te Heerhugowaard
Tijdstip: 12.30 uur tot 17.00 uur
Programma
12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Opening Joost de Ruig (HHNK) en Erik Wagener (HWBP)
14.00 uur Workshops:
• Van Handreiking naar pilot. Toetsing/Beoordeling, toepassen van het nieuwe WBI.
• Organisatie van projectteam. hoe creëer je een werkend team kunstwerken?
• Marktbenadering, contractvorm en aanbesteding
16.00 uur Netwerkborrel
17.00 uur Einde programma

 

U kunt zich voor twee van de drie workshops opgeven. Wilt u uiterlijk 25 oktober aanstaande doorgeven of u komt en aan welke twee workshops u deel wilt nemen?

Aanmelden kan via e-mailadres hwbp@hhnk.nl.