Minisymposium Informatie delen voor Dijkprojecten voor een soepele inpassing van kabels & leidingen

Informatie over kabels en leidingen en waterkeringen is vaak niet beschikbaar voor dijkbeheerders, netbeheerders en overige betrokkenen. Het verzamelen van de juiste informatie leidt daardoor vaak tot vertraging en extra kosten.

Met uw deelname kunnen we concrete stappen zetten om de meest prangende knelpunten samen op te lossen; zo kunnen we tijd en geld besparen.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan het minisymposium op

donderdag 29 maart 2018

Lijm & Cultuur, Rotterdamseweg 272 in Delft

Aanmelden kan simpelweg door een e-mail te sturen aan povkenl@hhdelfland.nl U ontvangt dan een bevestiging.

Voorlopig programma | Dagvoorzitter: Geert Roovers (lector Ondergrondse Infra)

13:30 uur            Inloop

14:00 uur            Opening door voorzitter stuurgroep POV Kabels & Leidingen Marcel Houtzager 

14:15 uur            Data en informatie delen: een andere blik (Björn Kuipers, Nederlands beste scheidsrechter, neemt ons mee in zijn wereld)

15:00 uur            ‘Het kan wèl!’ – aannemer vertelt (Taskforce Deltatechnologie)

15:20 uur            Data delen: waarom gebeurt dit weinig? (COB)

15:40 uur            Koffie/thee

16:00 uur            Paneldiscussie: de werelden rond data blijvend verbinden

o   Eric Jongmans (waterschap Rivierenland) 

o   Edie Brouwer (Hoogwaterbeschermingsprogramma) 

o   Jelke Jan de With (Taskforce Deltatechnologie)

o   …  

16:30 uur            Afsluiting door projectmanager Nisa Nurmohamed (POV Kabels & Leidingen) met aansluitend borrel

Dit minisymposium wordt gezamenlijk georganiseerd door de Projectoverstijgende Verkenning Kabels & Leidingen en de Taskforce Deltatechnologie.