Verslagen

Het basisteam van TFDT overlegt tweewekelijks over de gang van de lopende adviezen en de doorkijk naar de toekomst. Daarnaast vindt overleg plaats tussen het basisteam en de betrokkenen experts.

Elke zes weken vindt er overleg plaats met de Stuurgroep TFDT.

Regelmatig vindt er een bijeenkomst plaats met de Gouden Driehoek waarin o.a. kansen en knelpunten in projecten worden besproken, kennis en ervaring wordt gedeeld en de samenwerking wordt geëvalueerd.

Periodiek bespreken de vertegenwoordigers van HWBP, TFDT en Kennisinstellingen ook de programmering en prioriteiten.