Dit is Taskforce Deltatechnologie

Taskforce Deltatechnologie (TFDT) is één van de werkgroepen van het Kernteam Deltatechnologie van Topsector Water & Maritiem. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben in 2013 een initiatief uitgerold om Taskforce Deltatechnologie in het leven te roepen met de vertegenwoordiging vanuit alle brancheverenigingen van het bedrijfsleven om de te behalen doelen van Topsector Water & Maritiem te operationaliseren.

Topsector Water & Maritiem werkt aan wateruitdagingen om de welvaart te verhogen.

Het doel van Taskforce Deltatechnologie is afgeleid van de doelstellingen van Topsector Water & Maritiem en doelstellingen van de projecten vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma:

  • projecten beter, sneller en goedkoper;
  • innovaties bij projecten mogelijk maken;
  • nieuwe projecten ontwikkelen.

Deze zijn vertaald naar:

  • bevorderen co-creatie in de Gouden Driehoek: overheid, markt en kennisinstellingen;
  • substantiële investeringen in de nabije toekomst: van Rijkswaterstaat en Waterschapen in Waterveiligheid, Deltaprogramma en Deltatechnologie tijdig in de markt brengen;
  • sturen op effectiever en efficiënter inzetten van het overheidsbudget ;
  • faciliteren in de behoefte aan bundeling kracht van bedrijfsleven;
  • ontsluiten van kennis en bevorderen van vertrouwen.

 

De missie van Taskforce Deltatechnologie luidt:

TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. TFDT wil met haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven. TFDT levert een bijdrage aan het beperken van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, waarde creatie en ruimte voor innovatie.

Dit doet zij door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte krijgt tot maximale doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit betekent maatwerk per project.

Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, beter en goedkoper) te bewerkstellingen. TFDT stelt  in samenspel met overheidsopdrachtgevers per project een advies op.

Nieuwsbrieven

Taksforcedeltatechnologie brengt regelmatig nieuwsbrieven uit. U kunt deze terugvinden in ons archief:

Nieuwsbriefarchief