Dit is Taskforce Deltatechnologie

Taskforce Deltatechnologie (TFDT) is één van de werkgroepen van het Kernteam Deltatechnologie van Topsector Water & Maritiem. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben in 2013 een initiatief uitgerold om Taskforce Deltatechnologie in het leven te roepen met de vertegenwoordiging vanuit alle brancheverenigingen van het bedrijfsleven om de te behalen doelen van Topsector Water & Maritiem te operationaliseren. Topsector Water & Maritiem werkt aan wateruitdagingen om de welvaart te verhogen.

Het doel van Taskforce Deltatechnologie is afgeleid van de doelstellingen van Topsector Water & Maritiem en doelstellingen van de projecten vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma:

  • projecten beter, sneller en goedkoper;
  • innovaties bij projecten mogelijk maken;
  • nieuwe projecten ontwikkelen.

Deze zijn vertaald naar:

  • bevorderen co-creatie in de Gouden Driehoek: overheid, markt en kennisinstellingen;
  • substantiële investeringen in de nabije toekomst: van Rijkswaterstaat en Waterschapen in Waterveiligheid, Deltaprogramma en Deltatechnologie tijdig in de markt brengen;
  • sturen op effectiever en efficiënter inzetten van het overheidsbudget ;
  • faciliteren in de behoefte aan bundeling kracht van bedrijfsleven;
  • ontsluiten van kennis en bevorderen van vertrouwen.

 

De missie van Taskforce Deltatechnologie luidt:

TFDT levert met haar inzet een bijdrage aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven en het beperken van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, waarde-creatie en ruimte voor innovatie en duurzaamheid.

  • TFDT ontsluit kennis en expertise van het bedrijfsleven, opdrachtgevers en kennisinstellingen met de focus op projecten.
  • TFDT stelt samen met opdrachtgevers en kennisinstellingen per project of thema adviezen op.