HWBP 2025-2050 – Stabiel op koers blijven

Opdrachtgever: HWBP
08/02/2024

Stabiel op koers blijven

De afgelopen jaren is in Nederland hard gewerkt om ons land voor de komende decennia weer te beschermen tegen hoogwater. Daarbij vormt de kern een nauw samenwerkingsverband tussen het Rijk en de Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Om Nederland veilig te houden zullen tot 2050 nog vele dijktrajecten een upgrade krijgen om aan de geldende strenge normen te voldoen. Dit vergt veel inzet van de betrokken organisaties in de gehele keten van dijkversterkingen. Door o.a. vertraging, kostenstijging en een groeiende veiligheidsopgave komt de haalbaarheid en betaalbaarheid van het programma in het geding.

Omdat de markt essentieel is bij het uitvoeren van het programma heeft de programmadirectie HWBP aan Taskforce Deltatechnologie (TFDT) gevraagd om een onafhankelijk advies uit brengen. De ervaringen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma tot op heden vanuit TFDT zijn nu gebundeld in een advies.

Belangrijke punten uit het advies van TFDT zijn:

  • Maak als overheid een gedeelde agenda vanuit de publieke opgaven;
  • Koppel financiering en uitvoering.

Dit advies blikt terug op zaken die succesvol zijn verlopen, maar vormt ook een aanzet voor vernieuwing en waar nodig aanpassing van de huidige aanpak.

Vooropgesteld dat we een gezamenlijk doel hebben en daarbij ieders inzet hard nodig is, ziet  TFDT dit advies als een denkrichting. Over deze denkrichting gaan we de komende maanden graag in gesprek met betrokken stakeholders om op basis van elkaars ideeën een aanpak te formuleren die gaat bijdragen om Nederland gereed te maken voor een duurzame waterveilige toekomst.

Bestanden: