Adviezen

Het basisteam van TFDT stelt jaarlijks een Jaarprogramma vast. De voortgang wordt periodiek gerapporteerd.

Het basisteam komt tweewekelijks bij elkaar. Voor het opstellen van de adviezen worden werkgroepen samengesteld.

TFDT richt zich op projectadviezen en het beantwoorden van kennisvragen. Er wordt overleg gevoerd met o.a. waterschappen, HWBP en RWS om de vraag aan TFDT te definiëren. Vervolgens wordt in een aantal sessies het advies uitgewerkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de waterschappen om zo te borgen dat het advies aansluit op de vraag. De uitgebrachte adviezen worden gepresenteerd aan het projectteam van desbetreffend waterschap

TFDT heeft vanaf het ontstaan tot op heden meerdere adviezen opgesteld.

Opdrachtgevers zijn: diverse waterschappen, verschillende diensten van Rijkswaterstaat en de Programmadirectie HWBP. Daarnaast worden ook ongevraagde adviezen opgesteld.

Eems-Dollard 2050 – Advisering samenwerking en opschaling kleirijperij

Opdrachtgever: Waterschap Hunze en Aa's
22/04/2024

Advisering contractfilosofie en stabiele programmering PAGW

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
15/03/2024

KRW-opgave Oost-Nederland

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
12/03/2024

Gebiedseigen grond WSRL – Aanpak circulaire opgave

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
12/02/2024

HWBP 2025-2050 – Stabiel op koers blijven

Opdrachtgever: HWBP
08/02/2024

Addendum advies Holwerd aan Zee

Opdrachtgever: Stichting Holwerd aan Zee
07/07/2023

Advies KRW programma Oost-Nederland

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
07/12/2022

Advies TFDT programma groot onderhoud stormvloedkeringen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
31/01/2022

Advies Voorkeursalternatief Holwerd aan Zee

Opdrachtgever: Stichting Holwerd aan Zee
17/11/2021

Inspiratiesessie marktbenadering Koehool-Lauwersmeer

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
03/11/2021

Duurzaamheid binnen HWBP-projecten

Opdrachtgever: HWBP
02/06/2021

PAGW project Oostvaardersoevers

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
25/05/2021

PAGW project Wieringerhoek

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
05/05/2021

Nieuwe ROVK ingenieursdiensten HWBP projecten Waterschap Limburg

Opdrachtgever: Waterschap Limburg
10/03/2021

Marktbenadering verkenningsfase HWBP project Grutbroek

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel
23/02/2021

Versterking IJsselmeerdijk

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland
19/02/2021

Holwerd aan Zee – Leefbaarheid, omzet en banen

Opdrachtgever: Project Holwerd aan Zee
29/01/2021

Stabiele HWBP planning

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
16/12/2020

Model 2-fasen contract voor HWBP projecten

Opdrachtgever: HWBP
10/06/2020

Evaluatie (B)OI advies TFDT

Opdrachtgever:
28/05/2020

Dijkversterking- en verlegging Arcen en Well

Opdrachtgever: Waterschap Limburg
15/05/2020

Reactie TFDT op inkoopbaarheidsanalyse HWBP

Opdrachtgever: Programmabureau HWBP
20/04/2020

Dijkversterking Buggenum

Opdrachtgever: Waterschap Limburg
03/04/2020

Opvijzelen woningen Well

Opdrachtgever: Waterschap Limburg
26/03/2020

Evaluatie adviezen TFDT en oogst TFDT

Opdrachtgever: TFDT
21/02/2020

TFDT Advies Inkoopplan Meanderende Maas

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
30/01/2020

Innovatie TFDT met grenzeloos vertrouwen

Opdrachtgever: Kennis en Innovatie Agenda HWBP
18/09/2019

Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
24/05/2019

Sterke Lekdijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
28/02/2019

Versterking Drontermeerdijk

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland
15/11/2018

Inkoopstrategie HWBP Noordelijke Maasvallei

Opdrachtgever: Waterschap Limburg
28/09/2018

De “Taskforce 10 voor Innovatie”

Opdrachtgever: TFDT
20/08/2018

KIJK – Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
13/12/2017

Stadsdijken Zwolle

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
06/11/2017

Marktbenadering kunstwerken HHNK

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
27/10/2017

Dijkverbetering Twentekanaal, Waterschap Rijn en IJssel

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel
19/12/2016

Marken: behoudt een eigen karakter; sterker naar de toekomst!

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat West-Nederland-Noord
21/09/2016

Marktvisie HWBP – WDOD

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
10/05/2016

HWBP Waterschap Peel- en Maasvallei

Opdrachtgever: Waterschap Peel- en Maasvallei
12/01/2016

Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
01/12/2015

Verbetering IJsseldijk Gouda

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
02/05/2015

Advies HWBP procesversnelling

Opdrachtgever: Programmadirectie HWBP
17/03/2015

Dijkverbetering Delfzijl – Eemshaven

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
24/11/2014

Houtribdijk ‘Natuurlijk en Duurzaam’

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Midden-Nederland
07/07/2014

Verbetering Regionale Keringen van Waterschap Brabantse Delta

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta
04/07/2014

Advies innovatie in aanpak HWBP kunstwerken

Opdrachtgever: Programmadirectie HWBP
21/05/2014

Markermeerdijken ‘Op weg naar de mooiste dijk’

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
15/05/2014

Advies MultiWaterWerk ‘Op weg naar de beste vaarweg’

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
27/02/2014

Advies TFDT samenwerking met kennisinstellingen en ENW voor HWBP

Opdrachtgever: Programmadirectie HWBP
25/02/2014

Advies voor HWBP over innovatieve marktbenadering

Opdrachtgever: Programmadirectie HWBP
24/02/2014

Advies TFDT aan Kernteam POV Piping

Opdrachtgever: Kernteam POV Piping
18/11/2013

Eerste advies TFDT aan het Kernteam POV Waddenzeedijk

Opdrachtgever: Kernteam POV Waddenzee
14/11/2013

Plan van Aanpak nHWBP

Opdrachtgever: Programmadirectie HWBP
01/11/2013

Advies Marktbenadering voor Markerwadden

Opdrachtgever: Uitvoeringsalliantie Markerwadden (Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat)
23/09/2013

SSRS in Prestatiecontract onderhoud Twentekanalen en IJsseldelta

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
23/05/2013