Masterclass dijkontwerp

Sinds vorig jaar zijn de nieuwe normen voor waterveiligheid op basis van overstromingsrisico’s van kracht. Het bijbehorend ontwerpinstrumentarium (OI) is al lange tijd volop in ontwikkeling. Voor lopende en nieuwe projecten is dat een uitdaging: hoe ga je om met deze veranderende leidraden en wijzigende rekenregels?

Het ontwerpteam van project Versterking Markermeerdijken heeft zich als één van de eersten volop in het OI gestort. Een fase van pionieren volgde. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met de leidraden en software. We willen deze ervaringen graag delen middels een Masterclass dijkontwerp.

 

De Masterclass dijkontwerp vindt plaats op woensdag 27 juni a.s.

Inloop 09.00 uur. Aanvang 09.30 uur

Locatie: Projectkantoor Markermeerdijken, Hoogedijk 1d, Katwoude

Doel: Informeren en inzicht bieden in proces en werkwijze bij het ontwerpen van dijken

Doelgroep: Bedrijfsleven breed, Waterschappen, Kennisinstellingen, Rijkswaterstaat

 

Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan voor 15 juni aan.

Dat kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl

De volledige uitnodiging kunt u hier bekijken.