Minisymposium resultaten POV Kabels & Leidingen

 

 

Het minisymposium van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) vindt plaats op woensdag 21 november, van 12.00 – 17.30 uur. Dit minisymposium staat in het teken van resultaat. Wat levert de POV K&L op voor de B.V. Nederland? Onze producten met nieuwe kennis dragen concreet bij aan dijkprojecten. Tijdens het symposium spreken mensen uit verschillende ‘werelden’ die dit bekrachtigen; ze vertellen wat de POV K&L hen oplevert en hoe ook u ervan kunt profiteren. Er is voldoende ruimte voor vragen!

Dagvoorzitter: Geert Roovers (lector ondergrondse infrastructuur).

 

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor alle partijen die met een dijkproject met kabels of leidingen te maken hebben. Beheerders van dijken, van leidingen, van kabels, maar ook adviesbureaus, aannemers en kennisinstituten.

 

Programma

Het voorlopige programma en de sprekers:

12.00u – Inloop met Lunch
13.00u – Opening door voorzitter van de Stuurgroep POV Kabels & Leidingen: Marcel Houtzager

Insmijter: gouden topcoach waterpolo: Robin van Galen

Durf jij de stap te zetten?
Samen sterk beginnen aan dijkprojecten
Marja Menke, adviseur POV Kabels & Leidingen

Dijk van een succes!
Eerste toepassing van het Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen
Franco Pantano, technisch manager Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
Harry Schelfhout, technisch adviseur POV Kabels & Leidingen

14.30u – PAUZE


Als dijk & drinkwater elkaar kruisen
Het waterleidingbedrijf vertelt
Mark Janssen Lok, Strategisch Omgevingsmanager bij Dunea

Te gas(t) in de dijk?!
De Gasunie neemt u mee
Adriaan den Herder, directeur Veiligheid bij Gasunie

De kink uit de kabel
Samenwerken is een werkwoord. Zonder hard werken geen resultaat.
Martin Schepers, programmamanager HWBP en programmaleider POVM bij waterschap Rivierenland


Uitsmijter: Robin van Galen en Nisa Nurmohamed, projectmanager POV Kabels en Leidingen
16.15u – Borrel, bruisend einde van het symposium

 

Aanmelden

Aanmelden via POVKenL@HHdelfland.nl (s.v.p. aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch)

Routebeschrijving

Plan hier uw route (auto of OV) naar de Prodentfabriek:http://prodentfabriek.nl/locatie/

 

Profiteer van de POV K&L-producten!

We nodigen u ook van harte uit om nu al van onze producten te profiteren! Op 11 september 2018 stelde onze stuurgroep twee producten vast:

– Faalkansanalyse bij dijkontwerp Zeeburgereiland met parallelle waterleiding

– Stappenplan Samen sterk beginnen

 

Via deze link kunt u de rapporten bekijken en downloaden:

http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/Projecten/Projectoverstijgende+Verkenningen+POV/pov+kabels+en+leidingen/default.aspx