Nationaal Deltacongres 2017

In het plenaire openingsprogramma zal het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie centraal staan. ’s Middags zijn er 5 parallelsessies over de opgaven van het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie, klimaatverandering en weersextremen en watergovernance. Ook het onderwerp participatie zal gedurende de dag aan de orde komen. De Deltaparade vormt de centrale ontmoetingsplek voor het delen van kennis en ervaringen.

Alle informatie treft u aan op de website van het Deltacongres.

In het plenaire openingsprogramma zal het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie centraal staan. ’s Middags zijn er 5 parallelsessies over de opgaven van het Deltaprogramma.