Waterbouwdag 2021

Dit jaar wordt de 25e Waterbouwdag georganiseerd. U bent uitgenodigd voor een waterbouwkundige tijdreis: Er wordt stilgestaan bij de grote werken uit het einde van de 20e eeuw, de recente ontwikkelingen sinds de eerste Waterbouwdag, maar ook huidige en toekomstige uitdagingen. De onderwerpen die tijdens de eerste Waterbouwdag aan bod kwamen blijken nog verrassend actueel. Hoe gaan we om met de toekomst van onze rivieren, hoe betrekken we andere disciplines integraal bij onze ontwerpen en plannen? Hoe goed voorspellen onze modellen extreme gebeurtenissen?

Tegelijk zijn er grote stappen gemaakt: bouwen met de natuur is een volwaardig onderdeel van onze aanpak, de cultuur binnen de sector is voortdurend in ontwikkeling, we investeren structureel in hoogwaterbescherming en werken als eerste land in de wereld aan een deltaplan voor zeespiegelstijging. De recente gebeurtenissen zoals de overstromingen in Limburg en onze buurlanden laten zien dat ons werk nooit af is. Er is werk aan de winkel voor waterbouwers, in Nederland en in het buitenland.

Meer informatie kunt u hier vinden.