Alleen samen kan het beter, sneller en goedkoper

Het Ontwerpinstrumentarium voor de dijken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is nog wennen. De Taskforce Deltatechnologie van het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water draagt bij aan een betere toepassing. Nicole Geurts van Kessel van Royal HaskoningDHV legt uit, Richard Jorissen (programmadirecteur HWBP) reageert.

Alleen samen kan het beter, sneller en goedkoper – maart 2017