Gouden Driehoekbijeenkomst op 22 juni a.s.

Taskforce Deltatechnologie organiseert in samenwerking met Circulair Friesland, Wetterskip Fryslân en de Waddenacademie op donderdag 22 juni a.s. een Gouden Driehoekbijeenkomst onder de titel ‘De huidige opgave bij de dijk Koehool-Lauwersmeer met oog voor middellange termijnperspectief Waddengebied’.

De volledige uitnodiging inclusief programma is hier te lezen.