Handboek HEEL online beschikbaar!

Samenwerken gaat soepeler als je elkaar écht begrijpt. Waterschappen en marktpartijen werken daarom samen aan één taal. Aangesloten op de WILMA, Aquo-standaard en normeringen. Daarbij wordt steeds intensiever samengewerkt met PWA (platform Water Assets) en BIM Waterschappen NL.
Dit creatie-proces leidde tot de processen en structuren van HEEL.
Het handboek van HEEL is nu ook digitaal beschikbaar.
Het linkt door naar:
✅ Processen, zoals het klanteisenproces, specificatieproces en verificatieproces
✅ Structuren, zoals de WBS, de basisspecificaties en de roadmaps implementatie
✅ Verhalen uit de praktijk
✅ Argumenten om in te zetten op herleidbaar en eenduidig werken

Het handboek van HEEL is hier te downloaden.