Nieuws

Samenwerking in het beheersen van grondrisico’s

Naar aanleiding van het programma Ruimte voor de Rivier hebben medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen de handen ineen geslagen. Samen zijn ze aan de slag gegaan. Een fraaie en bovenal nuttige website met veel tools en handreikingen is het resultaat van hun inspanningen.
Werken met grond en in de ondergrond vereist degelijke kennis van die ondergrond, van fysische en chemische eigenschappen, erfgoed, kabels&leidingen, verontreiniging etc. En vooral van de onzekerheden daarin en hoe daarmee om te gaan. Opdrachtgevers moeten veel eerder uitvoeringskennis inschakelen en samen nadenken over goede risico-allocatie en beheersmaatregelen. Samenwerking in risicobeheersing kan en moet in alle projectfases.
Voor meer informatie: www.mindergrondrisico.nl

 

De Waterbouwer editie 1-2020

Op pagina 3 een interview met Marjolein van Wijngaarden en Menno Steenman van Taskforce Deltatechnologie.

 

Repeterend contractmodel

Samen projecten beter, sneller, goedkoper en leuker realiseren. Waterschap Rivierenland heeft in samenwerking met Taskforce Deltatechnologie een repeterend contractmodel ontwikkeld. De video, die tijdens het Nationaal Deltacongres 2019 in de stand van TFDT is gepresenteerd, is hier te bekijken.

 

De Waterbouwer editie 2-2019

Op pagina 7 een interview met Leo van Dijk van TFDT ‘Innoveren in de praktijk met testdijk’.

 

Waterbouwer special marktvisie 11-2017

Er wordt o.a. aandacht besteed aan de samenwerking in de gouden driehoek en aan Dutch Coastline Challenge.

 

BNR Bouwmeesters Marker Wadden

Jelke Jan de With van Taskforce Deltatechnologie was op 29 november 2017 te gast bij BNR Bouwmeesters. Onderwerp van gesprek was Marker Wadden.

De kwaliteit van het Markermeer ging al jaren achteruit. Natuurmonumenten wilde daar verandering in brengen. Met behulp van Rijkswaterstaat en de Taskforce Deltatechnologie werd een plan opgesteld. Boskalis is inmiddels druk bezig om vijf eilanden op het Markermeer te maken. Deze eilanden gaan als ‘vogelparadijs’ de natuur in en om het Markermeer weer te herstellen.

De podcast kunt u hier vinden.

 

Dijkwerkersdag mei 2017

Het verslag van de Dijkwerkersdag is hier te lezen.

 

Alleen samen kan het beter, sneller en goedkoper – maart 2017

Het Ontwerpinstrumentarium voor de dijken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is nog wennen. De Taskforce Deltatechnologie van het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water draagt bij aan een betere toepassing. Nicole Geurts van Kessel van Royal HaskoningDHV legt uit, Richard Jorissen (programmadirecteur HWBP) reageert.

 

‘Leer van de innovaties van het HWBP’ – OTAR nr. 3 – 2017

De wijze waarop binnen het HWBP wordt gewerkt aan de versterking van de dijken in Nederland is het toonbeeld waarmee grote vraagstukken als de duurzame investeringsagenda, klimaatverandering, bodemdaling, circulaire economie en een energie neutraal Nederland moeten worden aangepakt. Dat vindt André Bol, directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.