Samenwerking in het beheersen van grondrisico’s

Naar aanleiding van het programma Ruimte voor de Rivier hebben medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen de handen ineen geslagen. Samen zijn ze aan de slag gegaan. Een fraaie en bovenal nuttige website met veel tools en handreikingen is het resultaat van hun inspanningen.
Werken met grond en in de ondergrond vereist degelijke kennis van die ondergrond, van fysische en chemische eigenschappen, erfgoed, kabels&leidingen, verontreiniging etc. En vooral van de onzekerheden daarin en hoe daarmee om te gaan. Opdrachtgevers moeten veel eerder uitvoeringskennis inschakelen en samen nadenken over goede risico-allocatie en beheersmaatregelen. Samenwerking in risicobeheersing kan en moet in alle projectfases.
Voor meer informatie: www.mindergrondrisico.nl