‘Leer van de innovaties van het HWBP’

De wijze waarop binnen het HWBP wordt gewerkt aan de versterking van de dijken in Nederland is het toonbeeld waarmee grote vraagstukken als de duurzame investeringsagenda, klimaatverandering, bodemdaling, circulaire economie en een energie neutraal Nederland moeten worden aangepakt. Dat vindt André Bol, directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

‘Leer van de innovaties van het HWBP’ – OTAR nr. 3 – 2017