Samenwerking

Binnen Taskforce Deltatechnologie wordt samengewerkt in werkgroepen. Binnen deze werkgroepen worden specifieke onderwerpen opgepakt, waaronder de adviseringen. De deelnemers van de werkgroepen zijn afkomstig uit het basisteam en uit de flexibele schil van experts. Klik hier voor het overzicht van werkgroepen.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 29 september 2015 is tijdens de Markt- en Kennisdag HWBP, die in het teken stond van ‘het nieuwe Deltawerken’, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Topsector Water & Maritiem ondertekend. Hierin staat helder beschreven hoe projecten voortaan sneller, goedkoper en vooral ook beter uitgevoerd gaan worden.

Verbinden, vertrouwen, vakmanschap en co-creatie zijn hierbij dé sleutelwoorden tot succes. De Gouden Driehoek wordt gevormd door de overheid, markt en de kennisinstellingen. Alle partijen zijn gelijkwaardig en van toegevoegde waarde.

HWBP, waterschappen en Rijkswaterstaat vormen de derde poot in de driehoek. HWBP ziet ook groot belang in de overeenkomst en samenwerking. ‘We hebben de komende vijftien jaar 750 kilometer aan dijkversterking te doen. Als we naar de komende 35 jaar kijken, dan moeten we 1800 kilometer aan dijken aanpakken. Eventuele hindernissen nemen we samen en problemen lossen we ook gezamenlijk op.’

De samenwerkingsovereenkomst en het volledige verslag van de Markt- en Kennisdag kunt u hieronder downloaden.

Samenwerkingsovereenkomst

Verslag Markt- en Kennisdag HWBP 29-09-2015