Uitnodiging Gouden Driehoekbijeenkomst 23 september 2022

Taskforce Deltatechnologie organiseert in samenwerking met Waterschap Limburg en de kennisinstellingen op vrijdag 23 september a.s. vanaf 13.00 uur een Gouden Driehoekbijeenkomst onder de titel ‘De opgave van de toekomst – waterveilig Limburg als casus’. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de klimaatverandering blijven hoogwaterbescherming en sterkere dijken nodig. We hebben in Nederland afgesproken dat in 2050 alle dijken moeten voldoen aan de (huidige) wettelijke normen. Deze opgave is groot en ons klimaat en onze omgeving zijn aan verandering onderhevig. Kortom: het werk van Waterschap Limburg is nooit af en wordt steeds complexer.

De kennisinstellingen, waaronder de WUR, zijn vanuit hun kennis en expertise ook bezig met de toekomst van ons land, waarin water een hoofdrol blijft spelen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de ‘Groene Kaart van Nederland: NL2120’ ontwikkeld, vanuit het uitgangspunt dat de natuurlijke (water) systemen aan de basis moeten staan van een duurzame ontwikkeling.

Deze Gouden Driehoekbijeenkomst heeft een interactief programma waarin we samen op zoek gaan naar de contouren van werkbare duurzame oplossingen.

De volledige uitnodiging inclusief programma kunt u hier downloaden.

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 16 september!