Verslagen

Het basisteam van TFDT overlegt wekelijks over de gang van de lopende adviezen en de doorkijk naar de toekomst. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen het basisteam en de betrokkenen experts.

Tweemaandelijks vindt er overleg plaats met de Stuurgroep TFDT.

Regelmatig vindt er een bijeenkomst plaats in Gouden Driehoekverband waarin o.a. kansen en knelpunten in projecten worden besproken, kennis en ervaring wordt gedeeld en de samenwerking wordt geƫvalueerd.

Periodiek bespreken de vertegenwoordigers van HWBP, TFDT en Kennisinstellingen ook de programmering en prioriteiten.