header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT nr. 3 - november 2020

Met veel plezier sturen wij u de derde uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

  • Versnelling HWBP projecten
  • Evaluatie bestaande contractvormen verkenning- en planstudiefase
  • Analyse kosten per kilometer
  • Kunstwerken
  • Fasecontracten en beschikkingen
  • Programma integratie - Kop van Noord-Holland 2030
  • Duurzaamheid HWBP
Web-TFDT-2020-Albes-6

Tempo houden, tempo maken

De tijden zijn raar. We zijn als land nog steeds in de greep van het Corona virus en zijn inmiddels beland in een gedeeltelijke “lockdown” vanwege een tweede Corona golf.
Woorden die ons een jaar geleden nog als een raadsel klonken, worden nu door iedereen in de mond genomen en door sommigen ook van een mening voorzien waar ik mijn wenkbrauwen weleens over frons zoals het synoniem voor Corona COVID-19, aerosolen etcetera.

Toen Corona in ons land voor het eerst de kop op stak en digitaal werken de nieuwe norm werd, was de overheid er snel bij om het land te stimuleren de stil vallende economie aan de praat te houden. In het HWBP programma werd een oproep gedaan de programmering waar mogelijk te versnellen. TFDT werd gevraagd daarbij te helpen. Vanaf april voeren we daar (digitaal) in het hele land gesprekken over met diverse waterschappen en het HWBP.
Ik ben er achter gekomen dat het houden van het tempo zoals het was eind 2019, al een opgave op zichzelf is. Versnellen lijkt eigenlijk niet aan de orde.
Digitaal werken heeft met name in de overlegcultuur, die we ook in HWBP land hebben, vaak een vertragende werking. Feitelijk bij elkaar zitten is toch meer dan woorden en beelden uitwisselen via een scherm. Een deel van het noodzakelijke gevoel bij de ander lijkt te ontbreken. Daar moeten we met z'n allen wat op vinden, want die “social distancing” houden we nog wel een tijdje dus dat vooral scherm werken ook. We zoeken een formule voor wat iemand in mijn omgeving laatst “Working Apart Together” noemde.

Voorlopig strijden we (digitaal) voort om de stabiele HWBP agenda te krijgen en te houden. We ontmoeten elkaar vast op het, ook al digitale, Deltacongres. TFDT verzorgt daar om 16.30 uur een themacafé over ‘Tempo houden, tempo maken; bewustwording van het belang van een stabiel HWBP programma'.

Menno Steenman - onafhankelijk voorzitter TFDT

Agenda


Deltacongres
12 november 2020
digitaal
Om 16.30 uur verzorgt TFDT een themacafé over ‘Tempo houden, tempo maken; Bewustwording van het belang van een stabiel HWBP programma'.
Aan de hand van een casus willen worden de deelnemers meegenomen in de effecten van het schuiven met de planning van een project/aanbesteding op alle betrokken partijen.
Middels een discussie willen we ophalen wat de haalbare succesfactoren zijn die we binnen de Gouden Driehoek samen kunnen aanwenden om de betrouwbaarheid en het tempo van de programmering te vergroten.

Gouden Driehoek-bijeenkomst
in samenwerking met waterschap Aa en Maas
8 december 2020
13.30 uur

.

De eerste 50 dagen Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Zoals vaak gezegd, de eerste 100 dagen nadat je aan een nieuwe baan begint ben je in staat om goed waar te nemen wat er allemaal anders is in die nieuwe omgeving. Op 26 augustus 2020 is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk. We zijn dus grofweg halverwege de periode van het onbevangen waarnemen voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de drie innovatiepartners Lek ensemble (Heijmans - GMB Civiel - de Vries & vd Wiel), Van Oord en Mourik Infra.
In deze transitiefase wordt er een stevige basis gelegd onder het programma en de eerste drie plannen van de in totaal zes deeltrajecten. Na twee goede project start-ups van het programmateam en het deelproject Wijk bij Duurstede – Amerongen, moesten het directieteam en het deelproject Salmsteke verder met een PSU via Microsoft Teams. Helaas, de tweede COVID-19 golf maakt het opstarten er niet gemakkelijker op. Desondanks wordt er hard gewerkt om de programmakaders op te tuigen en leren alle gemengde teams elkaar stapje voor stapje beter kennen. Dat is best spannend soms; het lijkt op samen leren koken. Proeven en ontdekken welke smaken goed combineren en welke onderdelen nog wat meer tijd nodig hebben. Niemand heeft hiervoor het ideale recept klaarliggen, maar samen hebben we al wat mooie stappen gezet. Er staat inmiddels een gezamenlijke missie en visie op het innovatiepartnerschap en de programmastrategie is uitgewerkt tot een nieuwe baseline.

Waldo Molendijk - Contractmanager HDSR programma Sterke Lekdijk

De adviezen van TFDT m.b.t. Sterke Lekdijk kunt u hier vinden.

Masterclass Innovatie

Op 2 september jl. vond de eerste digitale masterclass van Taskforce Deltatechnologie plaats. Hoewel we de deelnemers uit de gehele Gouden Driehoek liever in levende lijve hadden verwelkomd, kijken we terug op een geslaagd evenement met zeer nuttige discussies rondom het thema Innovatie.
De masterclass werd afgetrapt door een zeer inspirerende visie van professor Ad van Wijk over de rol van waterstof in de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen.
Daarna zijn we door Paul van Dijk van Waterschap Rivierenland aan de hand genomen in de wereld van de twee fasen contracten. Erik Wagener van HWBP heeft het effect van deze contractvorm op onder andere de voortgang van het programma toegelicht in een dialoog met Paul, maar ook met de deelnemers van de masterclass.
Bert Booneman en Bas te Brake van GMB hebben de toehoorders geïnspireerd met een masterclass over de digitalisering in dijkversterkingsprojecten, zoals dit is gebeurt bij de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg.
De masterclass van Edwin Lokkerbol over realistisch emmissieloos bouwen heeft voor het levendigste dialoog gezorgd. Want: Wat is de rol van de opdrachtgevers hier? Waarop moeten de uitvoerende bedrijven voorbereid zijn? Wat is de rol van ingenieursbureaus in de ontwerpfases? Kortom, heel veel inspiratie en concrete aanknopingspunten voor iedereen binnen de sector en in ieder geval ook binnen de gehele Gouden Driehoek.
De presentaties en een deel van de opnames vindt u hier.

Achterbanbijeenkomst 'Samenwerking voor de toekomst'

Op 2 juli jl. vond de achterbanbijeenkomst plaats. Zo'n 45 deelnemers hebben namens de drie achterbannen van TFDT (Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en NLingenieurs), de bijeenkomst digitaal bijgewoond.
De bijeenkomst stond in het teken van het uitdragen van de TFDT gedachte en een vooruitblik naar samenwerking voor de toekomst binnen de Gouden Driehoek.
Het delen van de ervaringen binnen de projecten van Taskforce Deltatechnologie met de eigen achterban en van gedachten wisselen over de invulling van het programma van TFDT voor de komende jaren. Waar moet de focus op worden gelegd?

Jelke Jan de With heeft verteld over de oogst van TFDT en een boodschap voor de toekomst meegegeven. Cor Beekmans heeft de visie van WDOD op HWBP projecten gedeeld. Erik Wagener en Gerben de Jong hebben de HWBP programmering toegelicht.

In het tweede deel van de bijeenkomst vonden er interactieve sessies plaats over:
Visie toekomst Taskforce Deltatechnologie 2020-2022 door Jan Put en Menno Steenman van TFDT. Beschouwing kilometerprijs HWBP projecten door Chris Klunder (HWBP) en Gerben de Jong (TFDT). Innovatie Testdijk TFDT – e-bay voor innovaties van de markt door Jana Steenbergen en Martien Berk van TFDT.

De gehele bijeenkomst is door tekenaars in beelden weergegeven. Het beeldverslag en de presentaties kunt u hier vinden.
Web-TFDT-2020-Carof-1

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Rik Beekx
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Jan Put
Jana Steenbergen
Jaap van der Weele

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
MailPoet